open studio VSC

2010
Vermont Studio Center, Johnson, VT USA